روش های ارسال سفارش

ارسال سفارشات به شکل یکی از روشهای زیر می باشد :

نکته: بیشتر سفارشات از آدرس تهران میدان ولیعصر ارسال می شودوبنابراین مبدا را میدان ولیعصردرنظربگیرید(برای محاسبه کرایه). 

  1.   پیک سبز رایان یا اکسپرس : در صورتی که آدرس خریدار در محدوده کاری مورد نظر سبز رایان باشد و مشتری برای تحویل گرفتن کالا عجله داشته باشد می تواند با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه توافقی از این گزینه استفاده کرده و کالا در کمتر از ۶ ساعت تجویل مشتری داده می شود.
  2. پست سفارشی :  مدت زمانی که طول می کشد سفارش از این طریق به دست مشتری برسد، به اداره پست بستگی دارد و زمان آن بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت است و هزینه به عهده ی خریدار می باشد.
  3. پست پیشتاز : مدت زمانی که طول می کشد سفارش از این طریق به دست مشتری برسد، به اداره پست بستگی دارد و زمان آن بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت است و هزینه به عهده ی خریدار می باشد.لازم به ذکر است که  این نوع ارسال سریعتر از پست سفارشی می باشد.
  4. تی پاکس : هزینه با خریدار می باشد و در مقصد هزینه را به شرکت تی پاکس پرداخت می نماید. معمولا ۲۴ ساعته به دست مشتری می رسد.
  5. باربری : این روش بیشتر برای مشتریهای محترمی که کالای زیادی خریداری کرده اند و در استانها و یا شهرستانهای دیگر می باشند مورد استفاده قرار می گیرد که یک هزینه ی پیک تا باربری مورد نظر خریدار محاسبه و یک هزینه ی باربری که توسط ارسال باربری به آدرس مقصد محاسبه و دریافت  می شود ،که خریدار میتواند هر دو هزینه رو به باربری پرداخت نماید.می توان از شرکتهایی که در این زمینه فعالیت دارند استفاده کرد مانند ایتوک یا چاپارو. .